Woningvoorraad

De meeste woningen die wij op de lange termijn nodig hebben staan er nu al. De focus verschuift steeds meer van nieuwbouw naar het benutten van kansen en mogelijkheden van de bestaande woningvoorraad. Welke toekomstwaarde hebben de bestaande woningen (levensloopbestendigheid, betaalbaarheid, energetische kwaliteit e.d.) en hoe kun je ervoor zorgen dat de woningvoorraad blijft aansluiten op de vraag? Welke ingrepen zijn daarvoor nodig? In dit thema wordt de samenstelling en de ontwikkeling van de woningvoorraad gepresenteerd. De samenstelling van de woningvoorraad wordt in beeld gebracht naar woningtype, eigendomsverhouding (huur of koop), prijsklasse en bouwjaarklasse. Ook wordt de ontwikkeling van het aantal woningen met verschillende energielabels weergegeven. De ontwikkeling van de woningvoorraad wordt beschreven aan de hand van de voorraad woningen naar eigendomsklasse, de toevoeging van nieuwbouwwoningen en de onttrekkingen. Daarbij wordt vijf jaar terug gekeken. De vergelijking tussen de verleende bouwvergunningen en het aantal gereedgekomen woningen geeft een indicatie van het aantal woningen dat nog in de ‘pijplijn’ zit.

NB: De overgang van het Woningregister naar BAG voor het bepalen van de omvang van de woningvoorraad heeft een trendbreuk tot gevolg.
Nieuwe registratiewijze woningvoorraad (pdf)

Samenstelling woningvoorraad naar type 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De samenstelling van de huidige woningvoorraad uitgesplitst naar woningtype. Peildatum 1 januari.
Samenstelling woningvoorraad naar type 2015
Dataland 2015

Ontwikkeling huur- en koopvoorraad 2014 - 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Ontwikkeling van de samenstelling van de woningvoorraad uitgesplitst naar eigendom: koop totaal, huur totaal, huur corporatie, huur overig en onbekend. Onder `huur corporatie` vallen ook woningen van toegelaten instellingen met een huur boven de liberalisatiegrens, omdat alleen is vastgesteld wie de eigenaar van de woning is en niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
Ontwikkeling huur- en koopvoorraad 2014 - 2018
CBS 2019

Ontwikkeling woningvoorraad naar eigendomsvorm 2014 - 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Ontwikkeling samenstelling van de woningvoorraad uitgesplitst naar eigendomsvorm: koop totaal, huur totaal, sociale huur, huur overig en onbekend. Peildatum 1 januari.
  20142015201620172018
Koop509.889518.935524.373526.799537.999
Huur353.593343.805345.292348.278346.053
Sociale huur236.348238.518239.278240.781244.078
Huur overig117.245105.287106.014107.497101.975
Onbekend5.92814.92216.01412.9859.937
Totaal869.410877.662885.679888.062893.989
CBS 2019

Omvang woningvoorraad naar deelgebied 2019

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Omvang van de woningvoorraad naar deelgebied in absolute aantallen. Peildatum 1 januari.
Omvang woningvoorraad naar deelgebied 2019
CBS 2019

Groei woningvoorraad naar deelgebied 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Toe- of afname van het aantal woningen in de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Groei woningvoorraad naar deelgebied 2018
CBS 2019

Samenstelling woningvoorraad naar type 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Samenstelling van de woningvoorraad uitgesplitst naar rijwoning, 2-1 kapwoning, vrijstaande woning en appartement uitgedrukt in percentages. Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Rijwoning41%33%45%43%42%41%39%
2-1 kapwoning17%26%15%14%16%20%16%
Vrijstaand19%26%11%18%26%26%22%
Appartement23%15%29%25%16%13%23%
Totaal100%100%100%100%100%100%100%
Dataland 2015

Samenstelling woningvoorraad naar eigendomsvorm 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Ontwikkeling samenstelling van de woningvoorraad uitgesplitst naar eigendomsvorm: koop totaal, huur totaal, sociale huur, huur overig en onbekend. Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Koop537.99976.537184.68966.06351.47463.49484.542
Huur346.05338.019154.59338.63628.59933.12655.305
Sociale huur244.07825.389106.61823.89420.51225.36839.000
Huur overig101.97512.63047.97514.7428.0877.75816.305
Onbekend9.9371.2234.1043.3331.5141.1511.660
Totaal893.989115.779343.386108.03281.58797.771141.507
CBS 2019

Voorraad sociale huur naar prijsklasse 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Voorraad sociale huurwoningen uitgesplitst naar prijsklasse: goedkoop, betaalbaar, duur onder toeslaggrens, duur boven toeslaggrens. Peildatum 1 januari.
Voorraad sociale huur naar prijsklasse 2014
CFV 2015

Voorraad koop naar prijsklasse 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Voorraad koopwoningen uitgesplitst naar prijsklasse: tot €140.000, €140.000 - 200.000, €200.000 - 300.000, €300.000 - 400.000 en vanaf €400.000. Peildatum 1 januari.
Voorraad koop naar prijsklasse 2015
Dataland 2015

Voorraad sociale huurwoningen naar prijsklasse

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Voorraad sociale huurwoningen uitgesplitst naar prijsklasse. Goedkoop is tot € 374,44 (kwaliteitskortingsgrens). Betaalbaar is € 374,44 tot € 574,35 (tot aftoppingsgrens hoog), duur tot toeslaggrens is € 574,35 tot € 681,02 (tot huurtoeslaggrens) en duur vanaf toeslaggrens is vanaf € 681,02 en hoger (vanaf huurtoeslaggrens). Peildatum voorraad 1 januari, prijspeil 2013.
  20122013201420152016
Huur sociaal: goedkoop31.262
Huur sociaal: betaalbaar167.338
Huur sociaal: duur tot toeslaggrens34.056
Huur sociaal: vanaf toeslaggrens8.705
Totaal241.361
CFV 2016

Voorraad koopwoningen naar prijsklasse 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het aandeel koopwoningen per prijsklasse. Peildatum 1 januari.
  2015201620172018
Koop < €140.0009%
Koop €140-170.00013%
Koop €170-200.00017%
Koop €200-250.00021%
Koop €250-300.00014%
Koop €300-350.0009%
Koop €350-400.0006%
Koop > €400.00011%
Totaal100%
Dataland 2015

Voorraad koopwoningen naar prijsklasse 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het aandeel koopwoningen per prijsklasse. Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Koop < €140.0009%14%10%8%6%3%8%
Koop €140 - 170.00013%17%18%6%7%8%13%
Koop €170 - 200.00017%16%16%16%17%16%18%
Koop €200 - 250.00021%21%20%24%24%25%19%
Koop €250 - 300.00014%12%13%13%14%17%14%
Koop €300 - 350.0009%8%8%10%11%11%9%
Koop €350 - 400.0006%5%5%7%7%8%6%
Koop > €400.00011%7%10%16%14%12%13%
Totaal100%100%100%100%100%100%100%
Dataland 2015

Voorraad woningen naar bouwjaarklasse 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Voorraad woningen uitgesplitst naar bouwjaarklasse. Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Tot 194516%18%16%10%13%16%19%
1945-197026%26%27%27%27%25%26%
1970-199033%33%34%31%32%31%32%
1990 tot heden25%23%23%32%28%28%23%
Totaal100%100%100%100%100%100%100%
Dataland 2015

Ontwikkeling aantal woningen met een energielabel

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Ontwikkeling aantal woningen met een energielabel. Een woning met een A-label is zeer energiezuinig, en een woning met een G-label is energie-onzuinig. Op dit moment hebben nog niet alle woningen een energielabel. Peildatum 1 januari.
  201620172018
Label A (A+/A++)97.30690.07199.085
Label B130.192129.435127.008
Label C284.238256.616257.566
Label D97.979100.30598.975
Label E73.54478.30573.527
Label F100.07596.70190.040
Label G63.11988.26483.635
Totaal846.453839.697829.836
Energielabelatlas 2018

Toevoeging nieuwbouw naar type en eigendom 2010 - 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen gesplitst naar eengezins huur, meergezins huur (huurappartement), eengezins koop en meergezins koop (koopappartement).
Toevoeging nieuwbouw naar type en eigendom 2010 - 2014
CBS 2015

Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen 2014-2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Totaal aantal verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen (voorheen bouwvergunning) voor nieuwbouwwoningen per jaar, afgezet tegen het aantal gereedgekomen woningen per jaar. Het aantal afgegeven omgevingsvergunningen met activiteit bouwen is een indicatie voor de bouwproductie in de komende jaren.
Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen 2014-2018
CBS 2019

Ontwikkeling toevoeging nieuwbouw naar type en eigendom 2010 - 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Ontwikkeling aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen uitgesplitst naar eengezins huur, meergezins huur (huurappartement), eengezins koop en meergezins koop (koopappartement). Het betreft het aantal gereedmeldingen. Peildatum 1 januari.
Informatie niet beschikbaar op dit niveau.
CBS 2012

Ontwikkeling onttrekkingen woningvoorraad naar eigendomsvorm 2010 - 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Ontwikkeling van het aantal onttrekkingen in de woningvoorraad uitgesplitst naar huur en koop.
  20102011201220132014
Onttrekkingen huur2.3302.874
Onttrekkingen koop1.122900
Totaal4.4264.080
CBS, Syswov 2015

Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen 2014 - 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Ontwikkeling van het aantal verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen en het aantal gereedgekomen woningen per jaar.
  20142015201620172018
Omgevingsvergunningen verleend5.6986.6746.2598.8857.840
Gereedgekomen woningen6.6656.6617.9758.0698.973
CBS 2019

Toevoeging nieuwbouw naar deelgebied 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen naar deelgebied uitgesplitst naar eengezins huur, meergezins huur (huurappartement), eengezins koop en meergezins koop (koopappartement). Het betreft het aantal gereedmeldingen.
Toevoeging nieuwbouw naar deelgebied 2014
CBS 2015

Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen naar deelgebied 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Aantal verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen en het aantal gereedgekomen woningen uitgesplitst naar deelgebied.
Verleende omgevingsvergunningen en gereedgekomen woningen naar deelgebied 2018
CBS 2019
Download deze pagina als PDF    |   Bronnenlijst