Bevolkingsontwikkeling

De samenstelling en ontwikkeling van de bevolking is zeer bepalend voor de toekomstige woningbehoefte. Zo bepaalt de verwachte huishoudensgroei de gewenste toevoeging van het aantal woningen, en zijn veranderingen in de leeftijdsopbouw (mede) bepalend voor de kwalitatieve woningvraag. Ontwikkelingen als krimp, gezinsverdunning en vergrijzing hebben invloed op de opgaven, kansen en risico’s op de lokale en regionale woningmarkt. In het thema Bevolkingsontwikkeling worden de veranderingen in de omvang en samenstelling van de Gelderse bevolking in beeld gebracht. Ook zijn hier de prognosegegevens te vinden.

Ontwikkeling bevolkingssamenstelling naar leeftijd 2014 - 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van het aantal personen (absoluut) gedifferentieerd naar leeftijdsklasse. Peildatum 1 januari.
Ontwikkeling bevolkingssamenstelling naar leeftijd 2014 - 2018
CBS 2018

Ontwikkeling huishoudenssamenstelling naar leeftijd 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van het aantal huishoudens (absoluut) gedifferentieerd naar leeftijdsklasse. Peildatum 1 januari.
Ontwikkeling huishoudenssamenstelling naar leeftijd 2013 - 2017
CBS 2018

Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van de bevolking, het aantal huishoudens en de woningvoorraad. Het gaat hierbij om het saldo tussen 1 januari en 31 december van het betreffende jaar.
Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2013 - 2017
CBS 2018

Ontwikkeling geboorte- en migratiesaldo 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van het geboorte- en migratiesaldo. Het geboortesaldo is het saldo van het aantal geboorten minus sterftes. Het binnenlands migratiesaldo zijn verhuizingen tussen gemeenten binnen Nederland, en het buitenlands saldo van en naar het buitenland. Het binnen- en buitenlands saldo vormen het migratiesaldo totaal.
Ontwikkeling geboorte- en migratiesaldo 2013 - 2017
CBS 2018

Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2014 - 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van de bevolking, het aantal huishoudens en woningvoorraad in absolute zin. Peildatum 1 januari.
  20142015201620172018
Bevolking totaal2.019.6922.026.5782.035.3512.047.9012.060.103
Huishoudens totaal879.834888.895895.705906.478
Woningvoorraad869.410877.662885.679888.062893.989
CBS 2018

Bevolking, huishoudens en woningvoorraad totaal 2018

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De omvang van de bevolking, het aantal huishoudens en woningvoorraad in absolute zin. Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Bevolking totaal2.060.103262.907770.830262.491202.420241.244320.211
Huishoudens totaal
Woningvoorraad893.989116.177346.873107.70482.07898.727142.430
CBS 2018

Ontwikkeling aantal huishoudens naar type 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De omvang van het aantal huishoudens (absoluut en relatief). Peildatum 1 januari.
  20132014201520162017
Eenpersoonshuishoudens abs.300.712301.262308.595313.798322.025
Meerpersoonshuishoudens abs.576.240578.572580.300581.907584.453
Eenpersoonshuishoudens rel.34%34%35%35%36%
Meerpersoonshuishoudens rel.66%66%65%65%64%
CBS 2018

Aantal huishoudens naar type 2016

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De omvang van het aantal huishoudens (absoluut en relatief). Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Eenpersoonshuishoudens abs.322.02534.398147.52741.77423.60427.39747.325
Meerpersoonshuishoudens abs.584.45378.080215.29669.86057.85770.28693.074
Eenpersoonshuishoudens rel.36%31%41%37%29%28%34%
Meerpersoonshuishoudens rel.64%69%59%63%71%72%66%
CBS 2017

Geboortesaldo en migratiesaldo 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De omvang van het geboorte- en migratiesaldo. Het geboorte-saldo is het saldo van het aantal geboorten minus sterftes. Het binnenlands migratiesaldo betreft verhuizingen tussen gemeenten binnen Nederland, en het buitenlands saldo van en naar het buitenland. Het binnen- en buitenlands saldo vormen het migratiesaldo totaal.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Geboortesaldo917-615188924348470-398
Binnenlands migratiesaldo6.9884702.4061.3246905681.530
Buitenlands migratiesaldo4.3901832.535545232319576
Migratiesaldo totaal11.3786534.9411.8699228872.106
CBS 2018

Aandeel huishoudens met een laag of een hoog inkomen 2013

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het aandeel huishoudens met een laag inkomen (tot 25.100 euro besteedbaar inkomen). Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen (vanaf 46.500 euro besteedbaar inkomen). Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Huishoudens met een laag inkomen39%38%42%35%34%34%37%
Huishoudens met een hoog inkomen20%18%18%22%21%24%20%
CBS 2015

Ontwikkeling gemiddeld aantal personen per huishouden 2013 - 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van het gemiddeld aantal personen per huishouden. Peildatum 1 januari
  20132014201520162017
Aantal personen / huishouden2,32,32,32,32,3
CBS 2018

Aantal personen per huishouden 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het gemiddelde aantal personen per huishouden. Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Aantal personen per huishouden2,32,42,12,32,52,52,3
CBS 2018

Bevolkingsgroei naar deelgebied 2017

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Toe- of afname van het aantal personen in de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Bevolkingsgroei naar deelgebied  2017
CBS 2018

Huishoudensgroei naar deelgebied 2016

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Toe- of afname van het aantal huishoudens in de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Huishoudensgroei naar deelgebied 2016
CBS 2017

Bevolkingsprognose 2015 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose 2017 van de provincie Gelderland (o.b.v. Gelderse variant van Primos 2016). Nieuwe inzichten en trends uit de prognose kunnen samen met actuele marktinformatie als input dienen voor de bepaling van de kwalitatieve opgave in de regio en een actualisatie van de woningbouwafspraken. De bevolkings- en huishoudensprognose heeft op gemeentelijk niveau een indicatief karakter. Ook de prognoses voor de niet-Gelderse gemeenten zijn gebaseerd op de Gelderse bevolkings- en huishoudensprognose 2017 en wijken daarmee mogelijk af van de prognoses die in de betreffende provincies worden gehanteerd.
Bevolkingsprognose 2015 - 2040
Prognose Provincie Gelderland 2017 (Primos 2016 Gelderse variant)

Huishoudensprognose 2015 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose 2017 van de provincie Gelderland (o.b.v. Gelderse variant van Primos 2016). Nieuwe inzichten en trends uit de prognose kunnen samen met actuele marktinformatie als input dienen voor de bepaling van de kwalitatieve opgave in de regio en een actualisatie van de woningbouwafspraken. De bevolkings- en huishoudensprognose heeft op gemeentelijk niveau een indicatief karakter. Ook de prognoses voor de niet-Gelderse gemeenten zijn gebaseerd op de Gelderse bevolkings- en huishoudensprognose 2017 en wijken daarmee mogelijk af van de prognoses die in de betreffende provincies worden gehanteerd.
Huishoudensprognose 2015 - 2040
Prognose Provincie Gelderland 2017 (Primos 2016 Gelderse variant)

Bevolkings- en huishoudensprognose 2015 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Bevolkings- en huishoudensprognose in absolute zin. De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose 2017 van de provincie Gelderland (o.b.v. Gelderse variant van Primos 2016). Nieuwe inzichten en trends uit de prognose kunnen samen met actuele marktinformatie als input dienen voor de bepaling van de kwalitatieve opgave in de regio en een actualisatie van de woningbouwafspraken. De bevolkings- en huishoudensprognose heeft op gemeentelijk niveau een indicatief karakter. Ook de prognoses voor de niet-Gelderse gemeenten zijn gebaseerd op de Gelderse bevolkings- en huishoudensprognose 2017 en wijken daarmee mogelijk af van de prognoses die in de betreffende provincies worden gehanteerd.
  201520202025203020352040
Bevolkingsprognose2.026.5782.070.6192.091.2862.103.5852.109.5872.105.883
Huishoudensprognose888.895929.797955.072969.296974.021972.404
Prognose Provincie Gelderland 2017 (Primos 2016 Gelderse variant)

Bevolkingsprognose naar leeftijdsklassen 2015 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose 2017 van de provincie Gelderland (o.b.v. Gelderse variant van Primos 2016). Nieuwe inzichten en trends uit de prognose kunnen samen met actuele marktinformatie als input dienen voor de bepaling van de kwalitatieve opgave in de regio en een actualisatie van de woningbouwafspraken. De bevolkings- en huishoudensprognose heeft op gemeentelijk niveau een indicatief karakter. Ook de prognoses voor de niet-Gelderse gemeenten zijn gebaseerd op de Gelderse bevolkings- en huishoudensprognose 2017 en wijken daarmee mogelijk af van de prognoses die in de betreffende provincies worden gehanteerd.
Bevolkingsprognose  naar leeftijdsklassen 2015 - 2040
Prognose Provincie Gelderland 2017 (Primos 2016 Gelderse variant)

Huishoudensprognose naar leeftijd en samenstelling 2015 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Huishoudensprognose in absolute zin. De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose 2017 van de provincie Gelderland (o.b.v. Gelderse variant van Primos 2016). Nieuwe inzichten en trends uit de prognose kunnen samen met actuele marktinformatie als input dienen voor de bepaling van de kwalitatieve opgave in de regio en een actualisatie van de woningbouwafspraken. De bevolkings- en huishoudensprognose heeft op gemeentelijk niveau een indicatief karakter. Ook de prognoses voor de niet-Gelderse gemeenten zijn gebaseerd op de Gelderse bevolkings- en huishoudensprognose 2017 en wijken daarmee mogelijk af van de prognoses die in de betreffende provincies worden gehanteerd.
  Alleenstaanden <30 jaarAlleenstaanden 30-44 jaarAlleenstaanden 45-64 jaarAlleenstaanden 65+Paren <30 jaar jaarParen 30-44 jaarParen 45-64 jaarParen 65+Gezinnen
201566.95052.43882.859106.34824.32528.70897.660121.818307.789
202070.76454.75390.181124.13624.77227.36993.296138.290306.236
202567.65958.44690.897143.96022.09927.29389.208151.726303.784
203064.16358.78987.624165.34919.11925.98381.091165.530301.648
203559.96657.71682.990185.07716.35623.47571.702175.722301.017
204058.51854.63880.509197.85515.45321.06165.245178.375300.750
Prognose Provincie Gelderland 2017 (Primos 2016 Gelderse variant)
Download deze pagina als PDF    |   Bronnenlijst