Bevolkingsontwikkeling

De samenstelling en ontwikkeling van de bevolking is zeer bepalend voor de toekomstige woningbehoefte. Zo bepaalt de verwachte huishoudensgroei de gewenste toevoeging van het aantal woningen, en zijn veranderingen in de leeftijdsopbouw (mede) bepalend voor de kwalitatieve woningvraag. Ontwikkelingen als krimp, gezinsverdunning en vergrijzing hebben invloed op de opgaven, kansen en risico’s op de lokale en regionale woningmarkt. In het thema Bevolkingsontwikkeling worden de veranderingen in de omvang en samenstelling van de Gelderse bevolking in beeld gebracht. Ook zijn hier de prognosegegevens te vinden.

Ontwikkeling bevolkingssamenstelling naar leeftijd 2012 - 2016

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van het aantal personen (absoluut) gedifferentieerd naar leeftijdsklasse. Peildatum 1 januari.
Ontwikkeling bevolkingssamenstelling naar leeftijd 2012 - 2016
CBS 2016

Ontwikkeling huishoudenssamenstelling naar leeftijd 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van het aantal huishoudens (absoluut) gedifferentieerd naar leeftijdsklasse. Peildatum 1 januari.
Ontwikkeling huishoudenssamenstelling naar leeftijd 2011 - 2015
CBS 2016

Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van de bevolking, het aantal huishoudens en de woningvoorraad. Het gaat hierbij om het saldo tussen 1 januari en 31 december van het betreffende jaar.
Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2011 - 2015
CBS 2016

Ontwikkeling geboorte- en migratiesaldo 2010 - 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van het geboorte- en migratiesaldo. Het geboortesaldo is het saldo van het aantal geboorten minus sterftes. Het binnenlands migratiesaldo zijn verhuizingen tussen gemeenten binnen Nederland, en het buitenlands saldo van en naar het buitenland. Het binnen- en buitenlands saldo vormen het migratiesaldo totaal.
Ontwikkeling geboorte- en migratiesaldo 2010 - 2014
CBS 2016

Ontwikkeling bevolking, huishoudens en woningvoorraad 2012 - 2016

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van de bevolking, het aantal huishoudens en woningvoorraad in absolute zin. Peildatum 1 januari.
  20122013201420152016
Bevolking totaal2.010.7452.015.7912.019.6922.026.5782.035.351
Huishoudens totaal868.566876.952879.834888.895
Woningvoorraad845.200859.853869.410877.662885.678
CBS 2016

Bevolking, huishoudens en woningvoorraad totaal 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De omvang van de bevolking, het aantal huishoudens en woningvoorraad in absolute zin. Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Bevolking totaal2.026.578262.546757.462254.456199.264237.548315.302
Huishoudens totaal888.895111.225355.493108.57380.20495.674137.726
Woningvoorraad877.662114.942339.549108.01080.47495.789138.898
CBS 2016

Ontwikkeling aantal huishoudens naar type 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De omvang van het aantal huishoudens (absoluut en relatief). Peildatum 1 januari.
  20112012201320142015
Eenpersoonshuishoudens abs.287.847294.522300.712301.262308.595
Meerpersoonshuishoudens abs.572.431574.044576.240578.572580.300
Eenpersoonshuishoudens rel.33%34%34%34%35%
Meerpersoonshuishoudens rel.67%66%66%66%65%
CBS 2016

Aantal huishoudens naar type 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De omvang van het aantal huishoudens (absoluut en relatief). Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Eenpersoonshuishoudens abs.308.59533.110141.78139.61522.86625.98445.239
Meerpersoonshuishoudens abs.580.30078.115213.71268.95857.33869.69092.487
Eenpersoonshuishoudens rel.35%30%40%36%29%27%33%
Meerpersoonshuishoudens rel.65%70%60%64%71%73%67%
CBS 2016

Geboortesaldo en migratiesaldo 2013

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De omvang van het geboorte- en migratiesaldo. Het geboorte-saldo is het saldo van het aantal geboorten minus sterftes. Het binnenlands migratiesaldo betreft verhuizingen tussen gemeenten binnen Nederland, en het buitenlands saldo van en naar het buitenland. Het binnen- en buitenlands saldo vormen het migratiesaldo totaal.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Geboortesaldo2.357-346724993502727-243
Binnenlands migratiesaldo728-9291.707850-433-621154
Buitenlands migratiesaldo789292166-217146292110
Migratiesaldo totaal1.517-6371.873633-287-329264
CBS 2015

Aandeel huishoudens met een laag of een hoog inkomen 2013

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het aandeel huishoudens met een laag inkomen (tot 25.100 euro besteedbaar inkomen). Het aandeel huishoudens met een hoog inkomen (vanaf 46.500 euro besteedbaar inkomen). Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Huishoudens met een laag inkomen39%38%42%35%34%34%37%
Huishoudens met een hoog inkomen20%18%18%22%21%24%20%
CBS 2015

Ontwikkeling gemiddeld aantal personen per huishouden 2011 - 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De ontwikkeling van het gemiddeld aantal personen per huishouden. Peildatum 1 januari
  20112012201320142015
Aantal personen / huishouden2,32,32,32,32,3
CBS 2016

Aantal personen per huishouden 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het gemiddelde aantal personen per huishouden. Peildatum 1 januari.
  Provincie GelderlandRegio AchterhoekRegio Arnhem-NijmegenRegio FoodValleyRegio Noord-VeluweRegio RivierenlandRegio Stedendriehoek
Aantal personen per huishouden2,32,42,12,42,52,52,3
CBS 2015

Bevolkingsgroei naar deelgebied 2015

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Toe- of afname van het aantal personen in de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Bevolkingsgroei naar deelgebied  2015
CBS 2016

Huishoudensgroei naar deelgebied 2014

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Toe- of afname van het aantal huishoudens in de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Huishoudensgroei naar deelgebied 2014
CBS 2016

Bevolkingsprognose 2015 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose 2017 van de provincie Gelderland (o.b.v. Gelderse variant van Primos 2016). Nieuwe inzichten en trends uit de prognose kunnen samen met actuele marktinformatie als input dienen voor de bepaling van de kwalitatieve opgave in de regio en een actualisatie van de woningbouwafspraken. De bevolkings- en huishoudensprognose heeft op gemeentelijk niveau een indicatief karakter. Ook de prognoses voor de niet-Gelderse gemeenten zijn gebaseerd op de Gelderse bevolkings- en huishoudensprognose 2017 en wijken daarmee mogelijk af van de prognoses die in de betreffende provincies worden gehanteerd.
Bevolkingsprognose 2015 - 2040
Prognose Provincie Gelderland 2017 (Primos 2016 Gelderse variant)

Huishoudensprognose 2015 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose 2017 van de provincie Gelderland (o.b.v. Gelderse variant van Primos 2016). Nieuwe inzichten en trends uit de prognose kunnen samen met actuele marktinformatie als input dienen voor de bepaling van de kwalitatieve opgave in de regio en een actualisatie van de woningbouwafspraken. De bevolkings- en huishoudensprognose heeft op gemeentelijk niveau een indicatief karakter. Ook de prognoses voor de niet-Gelderse gemeenten zijn gebaseerd op de Gelderse bevolkings- en huishoudensprognose 2017 en wijken daarmee mogelijk af van de prognoses die in de betreffende provincies worden gehanteerd.
Huishoudensprognose 2015 - 2040
Prognose Provincie Gelderland 2017 (Primos 2016 Gelderse variant)

Bevolkings- en huishoudensprognose 2015 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Bevolkings- en huishoudensprognose in absolute zin. De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose 2017 van de provincie Gelderland (o.b.v. Gelderse variant van Primos 2016). Nieuwe inzichten en trends uit de prognose kunnen samen met actuele marktinformatie als input dienen voor de bepaling van de kwalitatieve opgave in de regio en een actualisatie van de woningbouwafspraken. De bevolkings- en huishoudensprognose heeft op gemeentelijk niveau een indicatief karakter. Ook de prognoses voor de niet-Gelderse gemeenten zijn gebaseerd op de Gelderse bevolkings- en huishoudensprognose 2017 en wijken daarmee mogelijk af van de prognoses die in de betreffende provincies worden gehanteerd.
  201520202025203020352040
Bevolkingsprognose1.937.4821.953.2631.975.2921.978.8871.972.5001.967.496
Huishoudensprognose888.895929.797955.072969.296974.021972.404
Prognose Provincie Gelderland 2017 (Primos 2016 Gelderse variant)

Bevolkingsprognose naar leeftijdsklassen 2015 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose 2017 van de provincie Gelderland (o.b.v. Gelderse variant van Primos 2016). Nieuwe inzichten en trends uit de prognose kunnen samen met actuele marktinformatie als input dienen voor de bepaling van de kwalitatieve opgave in de regio en een actualisatie van de woningbouwafspraken. De bevolkings- en huishoudensprognose heeft op gemeentelijk niveau een indicatief karakter. Ook de prognoses voor de niet-Gelderse gemeenten zijn gebaseerd op de Gelderse bevolkings- en huishoudensprognose 2017 en wijken daarmee mogelijk af van de prognoses die in de betreffende provincies worden gehanteerd.
Bevolkingsprognose  naar leeftijdsklassen 2015 - 2040
Prognose Provincie Gelderland 2017 (Primos 2016 Gelderse variant)

Huishoudensprognose naar leeftijd en samenstelling 2015 - 2040

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Huishoudensprognose in absolute zin. De cijfers zijn gebaseerd op de bevolkingsprognose 2017 van de provincie Gelderland (o.b.v. Gelderse variant van Primos 2016). Nieuwe inzichten en trends uit de prognose kunnen samen met actuele marktinformatie als input dienen voor de bepaling van de kwalitatieve opgave in de regio en een actualisatie van de woningbouwafspraken. De bevolkings- en huishoudensprognose heeft op gemeentelijk niveau een indicatief karakter. Ook de prognoses voor de niet-Gelderse gemeenten zijn gebaseerd op de Gelderse bevolkings- en huishoudensprognose 2017 en wijken daarmee mogelijk af van de prognoses die in de betreffende provincies worden gehanteerd.
  Alleenstaanden <30 jaarAlleenstaanden 30-44 jaarAlleenstaanden 45-64 jaarAlleenstaanden 65+Paren <30 jaar jaarParen 30-44 jaarParen 45-64 jaarParen 65+Gezinnen
201566.95052.43882.859106.34824.32528.70897.660121.818307.789
202070.76454.75390.181124.13624.77227.36993.296138.290306.236
202567.65958.44690.897143.96022.09927.29389.208151.726303.784
203064.16358.78987.624165.34919.11925.98381.091165.530301.648
203559.96657.71682.990185.07716.35623.47571.702175.722301.017
204058.51854.63880.509197.85515.45321.06165.245178.375300.750
Prognose Provincie Gelderland 2017 (Primos 2016 Gelderse variant)
Download deze pagina als PDF    |   Bronnenlijst