Behoefte versus plannen

In de Regionale Woonagenda’s maken provincie, gemeenten, corporaties en andere partijen afspraken over regionaal woonbeleid. De kwantitatieve opgave wonen (hoeveel woningen moeten er nog extra
bijkomen?) is onderdeel van de regionale woonagenda’s. Op basis van inzichten en trends uit de prognoses en actuele marktinformatie brengen we samen de regionale opgaven voor de komende jaren in beeld. Hoeveel en wat voor een soort woningen zijn er nu, straks en op de langere termijn nodig?
Om adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen in de samenleving, vraagt dit in ieder geval om flexibiliteit en innovatie zowel in planvorming als woonvormen.


Dit thema geeft inzicht in de woningbouwprogramma’s van de gemeenten. Op het forum Wonen en Ruimte vindt u meer informatie over de Koers Wonen van de provincie Gelderland en hoe er in de verschillende regio’s en gemeenten wordt gewerkt aan bouwen naar behoefte.

Bruto en netto plancapaciteit totaal

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De tabel geeft de totale plancapaciteit weer in de komende jaren. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen bruto en netto plancapaciteit. Bruto plancapaciteit zijn alle nieuwbouwplannen exclusief sloop en de netto plancapaciteit is de resultante inclusief sloop. De plancapaciteit die zijn vastgesteld of onherroepelijk zijn, zijn aangeduid met de status hard. De overige plancapaciteit is betiteld als zacht of onbekend. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Van de gemeente Heerde (Noord-Veluwe) zijn geen gegevens beschikbaar. Gegevens over het planaanbod van niet-Gelderse gemeenten worden niet gepresenteerd.
  Totaal
Bruto plancapaciteit status hard42.173
Bruto plancapaciteit status zacht33.689
Bruto plancapaciteit status onbekend978
Bruto plancapaciteit totaal76.840
Verwachte onttrekkingen3.118
Netto plancapaciteit status hard40.546
Netto plancapaciteit status zacht32.207
Netto plancapaciteit status onbekend977
Netto plancapaciteit totaal73.730
Opgave gemeenten

Bruto en netto plancapaciteit t/m 2024

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De tabel geeft de plancapaciteit weer in de periode tot en met 2024, en loopt gelijk met de periode van de woningbouwafspraken (KOW). Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen bruto en netto plancapaciteit. Bruto plancapaciteit zijn alle nieuwbouwplannen exclusief sloop en de netto plancapaciteit is de resultante inclusief sloop. De plancapaciteit die zijn vastgesteld of onherroepelijk zijn, zijn aangeduid met de status hard. De overige plancapaciteit is betiteld als zacht of onbekend. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Van de gemeente Heerde (Noord-Veluwe) zijn geen gegevens beschikbaar. Gegevens over het planaanbod van niet-Gelderse gemeenten worden niet gepresenteerd.
  Totaal
Bruto plancapaciteit t/m 2024 status hard38.599
Bruto plancapaciteit t/m 2024 status zacht26.015
Bruto plancapaciteit t/m 2024 status onbekend443
Bruto plancapaciteit totaal65.057
Verwachte onttrekkingen t/m 20243.033
Netto plancapaciteit t/m 2024 status hard37.089
Netto plancapaciteit t/m 2024 status zacht24.512
Netto plancapaciteit t/m 2024 status onbekend442
Netto plancapaciteit totaal62.043
Opgave gemeenten

Realisatie en planaanbod 2015-2024

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het programma volgens de Kwantitatieve Opgave Wonen (KOW), de realisatie van het programma en de netto plancapaciteit 2017 t/m 2024. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Niet alle woonregio`s beschikken medio 2016 over woningbouwafspraken voor de periode 2015 t/m 2024. Voor deze regio`s/gemeenten kan het thema `behoefte & plannen` niet volledig gevuld worden. De opgave voor de gemeente Druten is niet bekend en valt buiten de gepresenteerde woningbouwafspraken van de regio Nijmegen e.o. Bij regio`s/gemeenten die werken met bandbreedtes in woningbouwprogrammering wordt vanwege de leesbaarheid `de gemiddelde waarde` gepresenteerd in de figuur.
Realisatie en planaanbod 2015-2024
Opgave gemeenten

Realisatie en planaanbod 2015-2024

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het programma volgens de Kwantitatieve Opgave Wonen (KOW), de realisatie van het programma en het planaanbod 2017 tot en met 2024. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Niet alle woonregio`s beschikken medio 2016 over woningbouwafspraken voor de periode 2015 t/m 2024. Voor deze regio`s/gemeenten kan het thema `behoefte & plannen` niet volledig gevuld worden. De opgave voor de gemeente Druten is niet bekend en valt buiten de gepresenteerde woningbouwafspraken van de regio Nijmegen e.o. Bij regio`s/gemeenten die werken met bandbreedtes in woningbouwprogrammering wordt vanwege de leesbaarheid `de gemiddelde waarde` gepresenteerd in de figuur.
  Totaal)
Kwantitatieve Opgave Wonen 2015 t/m 2024 (a)51.622
Realisatie (b)11.358
Restant opgave t/m 2024 (a-b)42.810
Netto plancapaciteit t/m 2024 status hard37.089
Netto plancapaciteit t/m 2024 status zacht24.580
Netto plancapaciteit t/m 2024 status onbekend442
Netto plancapaciteit totaal62.111
Verschil netto plancapaciteit en restant opgave-7.640
Opgave gemeenten
Download deze pagina als PDF    |   Bronnenlijst