Behoefte versus plannen

In de Regionale Woonagenda’s maken provincie, gemeenten, corporaties en andere partijen afspraken over regionaal woonbeleid. De kwantitatieve opgave wonen (hoeveel woningen moeten er nog extra (netto) bijkomen?) is onderdeel van de regionale woonagenda’s. Dit thema geeft inzicht in het/de woningbouwprogramma(’s). Hierbij worden de (harde en zachte) woningbouwplannen en de realisatie afgezet tegen de kwantitatieve afspraken.

Niet alle woonregio’s beschikken medio 2016 over woningbouwafspraken voor de periode 2015 t/m 2024. Voor deze regio’s/gemeenten kan het thema “behoefte & plannen” niet volledig gevuld worden. Dit betekent ook dat het beeld voor Gelderland totaal niet compleet is. Planaanbod van de niet-Gelderse gemeenten die onderdeel uitmaken van de Gelderse woonregio’s wordt hier niet gepresenteerd.

Alle regio’s zijn bezig om hun bouwplannen (kwantiteit en kwaliteit) door te lichten en eventuele overcapaciteit terug te brengen of hebben dat al gedaan. In de bijlage is per regio beschreven hoe de regio’s omgaan met de programmering.

Bijlage thema behoefte en plannen (pdf)

Bruto en netto plancapaciteit totaal

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De tabel geeft de totale plancapaciteit weer in de komende jaren. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen bruto en netto plancapaciteit. Bruto plancapaciteit zijn alle nieuwbouwplannen exclusief sloop en de netto plancapaciteit is de resultante inclusief sloop. De plancapaciteit die zijn vastgesteld of onherroepelijk zijn, zijn aangeduid met de status hard. De overige plancapaciteit is betiteld als zacht of onbekend. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Van de gemeente Heerde (Noord-Veluwe) zijn geen gegevens beschikbaar. Gegevens over het planaanbod van niet-Gelderse gemeenten worden niet gepresenteerd.
  Totaal
Bruto plancapaciteit status hard45.857
Bruto plancapaciteit status zacht35.394
Bruto plancapaciteit status onbekend1.673
Bruto plancapaciteit totaal82.924
Verwachte onttrekkingen4.130
Netto plancapaciteit status hard44.054
Netto plancapaciteit status zacht33.268
Netto plancapaciteit status onbekend1.535
Netto plancapaciteit totaal78.857
Opgave gemeenten

Bruto en netto plancapaciteit t/m 2024

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De tabel geeft de plancapaciteit weer in de periode tot en met 2024, en loopt gelijk met de periode van de woningbouwafspraken (KOW). Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen bruto en netto plancapaciteit. Bruto plancapaciteit zijn alle nieuwbouwplannen exclusief sloop en de netto plancapaciteit is de resultante inclusief sloop. De plancapaciteit die zijn vastgesteld of onherroepelijk zijn, zijn aangeduid met de status hard. De overige plancapaciteit is betiteld als zacht of onbekend. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Van de gemeente Heerde (Noord-Veluwe) zijn geen gegevens beschikbaar. Gegevens over het planaanbod van niet-Gelderse gemeenten worden niet gepresenteerd.
  Totaal
Bruto plancapaciteit t/m 2024 status hard40.869
Bruto plancapaciteit t/m 2024 status zacht27.091
Bruto plancapaciteit t/m 2024 status onbekend1.050
Bruto plancapaciteit totaal69.010
Verwachte onttrekkingen t/m 20243.846
Netto plancapaciteit t/m 2024 status hard39.010
Netto plancapaciteit t/m 2024 status zacht25.199
Netto plancapaciteit t/m 2024 status onbekend910
Netto plancapaciteit totaal65.119
Opgave gemeenten

Realisatie en planaanbod 2015-2024

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het programma volgens de Kwantitatieve Opgave Wonen (KOW), de realisatie van het programma en de netto plancapaciteit 2015 t/m 2024. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Niet alle woonregio`s beschikken medio 2016 over woningbouwafspraken voor de periode 2015 t/m 2024. Voor deze regio`s/gemeenten kan het thema `behoefte & plannen` niet volledig gevuld worden. De opgave voor de gemeente Druten is niet bekend en valt buiten de gepresenteerde woningbouwafspraken van de regio Nijmegen e.o. Bij regio`s/gemeenten die werken met bandbreedtes in woningbouwprogrammering wordt vanwege de leesbaarheid `de gemiddelde waarde` gepresenteerd in de figuur.
Realisatie en planaanbod 2015-2024
Opgave gemeenten

Realisatie en planaanbod 2015-2024

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het programma volgens de Kwantitatieve Opgave Wonen (KOW), de realisatie van het programma en het planaanbod 2015 tot en met 2024. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Niet alle woonregio`s beschikken medio 2016 over woningbouwafspraken voor de periode 2015 t/m 2024. Voor deze regio`s/gemeenten kan het thema `behoefte & plannen` niet volledig gevuld worden. De opgave voor de gemeente Druten is niet bekend en valt buiten de gepresenteerde woningbouwafspraken van de regio Nijmegen e.o. Bij regio`s/gemeenten die werken met bandbreedtes in woningbouwprogrammering wordt vanwege de leesbaarheid `de gemiddelde waarde` gepresenteerd in de figuur.
  Totaal)
Kwantitatieve Opgave Wonen 2015 t/m 2024 (a)
Realisatie (b)6.011
Restant opgave t/m 2024 (a-b)
Netto plancapaciteit t/m 2024 status hard38.954
Netto plancapaciteit t/m 2024 status zacht25.193
Netto plancapaciteit t/m 2024 status onbekend910
Netto plancapaciteit totaal65.057
Verschil netto plancapaciteit en restant opgave
Opgave gemeenten
Download deze pagina als PDF    |   Bronnenlijst