Behoefte versus plannen

In de Regionale Woonagenda’s maken provincie, gemeenten, corporaties en andere partijen afspraken over regionaal woonbeleid. De kwantitatieve opgave wonen (hoeveel woningen moeten er nog extra
bijkomen?) is onderdeel van de regionale woonagenda’s. Op basis van inzichten en trends uit de prognoses en actuele marktinformatie brengen we samen de regionale opgaven voor de komende jaren in beeld. Hoeveel en wat voor een soort woningen zijn er nu, straks en op de langere termijn nodig?
Om adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen in de samenleving, vraagt dit in ieder geval om flexibiliteit en innovatie zowel in planvorming als woonvormen.


Dit thema geeft inzicht in de woningbouwprogramma’s van de gemeenten. Op het forum Wonen en Ruimte vindt u meer informatie over de Koers Wonen van de provincie Gelderland en hoe er in de verschillende regio’s en gemeenten wordt gewerkt aan bouwen naar behoefte.

Bruto en netto plancapaciteit totaal

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De tabel geeft de totale plancapaciteit weer in de komende jaren. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen bruto en netto plancapaciteit. Bruto plancapaciteit zijn alle nieuwbouwplannen exclusief sloop en de netto plancapaciteit is de resultante inclusief sloop. De plancapaciteit die zijn vastgesteld of onherroepelijk zijn, zijn aangeduid met de status hard. De overige plancapaciteit is betiteld als zacht of onbekend. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Van de gemeente Heerde (Noord-Veluwe) zijn geen gegevens beschikbaar. Gegevens over het planaanbod van niet-Gelderse gemeenten worden niet gepresenteerd.
  Totaal
Bruto plancapaciteit status hard40.598
Bruto plancapaciteit status zacht37.227
Bruto plancapaciteit status onbekend804
Bruto plancapaciteit totaal78.629
Verwachte onttrekkingen2.921
Netto plancapaciteit status hard39.390
Netto plancapaciteit status zacht35.535
Netto plancapaciteit status onbekend783
Netto plancapaciteit totaal75.708
Provincie Gelderland 2018

Bruto en netto plancapaciteit t/m 2024

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
De tabel geeft de plancapaciteit weer in de periode tot en met 2024, en loopt gelijk met de periode van de woningbouwafspraken (KOW). Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen bruto en netto plancapaciteit. Bruto plancapaciteit zijn alle nieuwbouwplannen exclusief sloop en de netto plancapaciteit is de resultante inclusief sloop. De plancapaciteit die zijn vastgesteld of onherroepelijk zijn, zijn aangeduid met de status hard. De overige plancapaciteit is betiteld als zacht of onbekend. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Van de gemeente Heerde (Noord-Veluwe) zijn geen gegevens beschikbaar. Gegevens over het planaanbod van niet-Gelderse gemeenten worden niet gepresenteerd.
Informatie niet beschikbaar op dit niveau.
Opgave gemeenten

Realisatie en planaanbod 2015-2024

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het programma volgens de Kwantitatieve Opgave Wonen (KOW), de realisatie van het programma en de netto plancapaciteit 2017 t/m 2024. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Niet alle woonregio`s beschikken medio 2016 over woningbouwafspraken voor de periode 2015 t/m 2024. Voor deze regio`s/gemeenten kan het thema `behoefte & plannen` niet volledig gevuld worden. De opgave voor de gemeente Druten is niet bekend en valt buiten de gepresenteerde woningbouwafspraken van de regio Nijmegen e.o. Bij regio`s/gemeenten die werken met bandbreedtes in woningbouwprogrammering wordt vanwege de leesbaarheid `de gemiddelde waarde` gepresenteerd in de figuur.
Realisatie en planaanbod 2015-2024
Opgave gemeenten

Realisatie en planaanbod 2015-2024

Beschrijving Voeg toe aan favorieten Verwijder uit favorieten Toegevoegd aan favorieten Excel
Het programma volgens de Kwantitatieve Opgave Wonen (KOW), de realisatie van het programma en het planaanbod 2017 tot en met 2024. De cijfers van het planaanbod zijn gebaseerd op aantallen die door de gemeenten zijn opgegeven. Niet alle woonregio`s beschikken medio 2016 over woningbouwafspraken voor de periode 2015 t/m 2024. Voor deze regio`s/gemeenten kan het thema `behoefte & plannen` niet volledig gevuld worden. De opgave voor de gemeente Druten is niet bekend en valt buiten de gepresenteerde woningbouwafspraken van de regio Nijmegen e.o. Bij regio`s/gemeenten die werken met bandbreedtes in woningbouwprogrammering wordt vanwege de leesbaarheid `de gemiddelde waarde` gepresenteerd in de figuur.
Informatie niet beschikbaar op dit niveau.
Opgave gemeenten
Download deze pagina als PDF    |   Bronnenlijst