Samen werken aan<br/>regionale woonopgaven

Samen werken aan
regionale woonopgaven

Cijfers over Wonen in Gelderland

De markt in beweging

De markt in beweging

Cijfers over de bevolkingsontwikkeling

Een passende woning

Een passende woning

Cijfers over verhuizingen

Het speelveld verkennen

Het speelveld verkennen

Cijfers over de woningvoorraad

Op koers zijn

Op koers zijn

Cijfers over behoefte en plannen

De nieuwe generatie ouderen

De nieuwe generatie ouderen

Cijfers over wonen en zorg

De volgende stap zetten

De volgende stap zetten

Cijfers over de koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland

Welkom op de website van de woningmarktmonitor van de provincie Gelderland. De provinciale woningmarktmonitor biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in relevante woningmarktthema's. De informatie wordt op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau gepresenteerd en, waar beschikbaar, op het niveau van kernen. U kunt op eenvoudige wijze horizontaal (door de thema's) en verticaal (door de gebiedsniveaus) navigeren en zo inzoomen op de informatie die voor u relevant is. Daarnaast kunt u door het selecteren van voor u belangrijke gegevens een eigen "favorietenpagina" aanleggen.

In de monitor is ook informatie opgenomen van enkele niet-Gelderse gemeenten, omdat deze onderdeel uitmaken van woningmarktgebieden die de provinciegrenzen overschrijden.

Meepraten?

Wilt u verder praten over dit onderwerp? Dat kan op het interactieve digitale platform Gelderland Wonen forum Ruimte en Wonen:
Kijk en praat mee over de woningmarktthema's.

Meer informatie

Voor algemene informatie en vragen over de monitor:
Angelique van Middendorp
e-mail: a.van.middendorp@gelderland.nl
telefoon: 026-3598102

Wilt u meer informatie over achterliggende cijfers, neem dan contact op met Jeroen Wissink van Companen, wissink@companen.nl of 026-3512532.

credits